Concertgebouw De Vereeniging
28.03.2018, 19:30

Matthäus Passion

De woensdag vóór Pasen, voert het Bachkoor-Nijmegen de Matthäus Passion uit. Net als de uitvoering van de Johannes Passion vorig jaar wordt in deze Matthäus het barokke karakter van dit werk sterk benadrukt.

Het zal merkbaar zijn in de uitvoering dat het Bachkoor zich hierin ook door ontwikkelt en dat wordt opgemerkt door velen, gezien de belangstelling die er is van orkesten om met Bachkoor samen te werken en niet in de laatste plaats door de belangstelling van jullie en vele anderen die ons een warm hart toedragen

In de voorbereiding is het werk is weer nauwgezet doorgenomen en ook dit keer is de uitdaging: zet de Matthäus Passion neer!

Prijs: € 34,90

Concertgebouw De Vereeniging

Keizer Karelplein 2d
6511 Nijmegen
Nederland

+31(0)24 3221100
+31(0)24 3225072
evenement.verhuur@keizerkarelpodia.nl

Weitere Informationen zu diesem Ort
Newsletter bestellen Facebook